Аудио Библия

“...И всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно”  (Деян. 17:11)   

(Таблица за прочитане на Библията за една година)

Дата

Януари

Февруа­ри

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септем­ври

Октом­ври

Ноем­ври

Декем­ври

1

Битие 1-3

Левит 10-12

И Навин 1-3

3 Царе 4-6

2 Лет 22-26

Пс 15-18

Пс 114-118

Ис 13-15

Ер 49-52

Михей 1-3

Лука 21-24

1 Кор

1-3

2

Битие 4-8

Левит

13-15

И Навин 4-8

3 Царе 7-8

2 Лет 27-31

Пс 19-21

Пс119: 1-85

Ис 16-18

ПлЕ 1-3

Михей 4-7

Йоан 1-5

1 Кор 4-6

3

Битие 9-12

Левит 16-18

И Навин 9-11

3 Царе 9-10

2 Лет 32-36

Пс 22-26

Пс 119:86+

Ис 19-23

Пл Е 4-5

Наум 1-3

Йоан 6-8

1 Кор 7-9

4

Битие

13-15

Левит

19-21

И Навин 12-14

3 Царе 11-13

Ездра 1-3

Пс 27-29

Пс 120-123

Ис 24-26

Ез 1-3

Ав 1-3

Йоан 9-11

1 Кор 10-12

5

Битие 16-17

Левит 22-24

И Навин

15-17

3 Царе 14-15

Ездра 4-8

Пс 30-32

Пс 124-126

Ис 27-29

Ез 4-6

Соф 1-3

Йоан 12-14

1 Кор 13-16

6

Битие

18-22

Левит 25-27

И Навин 18-20

3 Царе 16-18

Ездра 9-10

Пс 33-37

Пс 127-131

Ис 30-32

Ез 7-10

Агей 1-2

Йоан 15-17

2 Кор 1-3

7

Битие 23-24

Числа 1-3

И Навин

21-24

3 Царе 19-22

Неемия 1-3

Пс 38-40

Пс 132-134

Ис 33-35

Ез 11-15

Зах 1-3

Йоан 18-20

2 Кор 4-8

8

Битие 25-27

Числа 4-6

Съдии 1-3

4 Царе 1-3

Неемия

4-6

Пс 41-44

Пс 135-137

Ис 36-38

Ез 16-18

Зах 4-6

Йоан

21

2 Кор 9-11

9

Битие 28-31

Числа 7-9

Съдии 4-8

4 Царе

4-6

Неемия

7-11

Пс 45-47

Пс 138-140

Ис 39-40

Ез 19-21

Зах 7-8

Деян 1-4

2 Кор 12-13

10

Битие 32-35

Числа 10-12

Съдии 9-11

4 Царе 7-9

Неемия 12-13

Пс 48-49

Пс

141-143

Ис 41-44

Ез 22-24

Зах 9-12

Деян 5-7

Гал

1-3

11

Битие 36-37

Числа 13-15

Съдии 12-14

4 Царе 10-12

Естир 1-3

Пс 50-52

Пс 144-146

Ис 45-48

Ез 25-27

Зах 13-14

Деяния 8-10

Гал

4-6

12

Битие 38-40

Числа 16-18

Съдии 15-18

4 Царе 12-15

Естир 4-8

Пс 53-55

Пс 147-150

Ис 49-51

Ез 28-31

Мал 1-4

Деяния 11-13

Ефес 1-3

13

Битие

41-43

Числа 19-21

Съдии 19-21

4 Царе 16-18

Естир 9-10

Пс 56-58

Притчи 1-5

Ис 52-54

Ез 32-33

Мат 1-5

Деяния 14-16

Ефес 4-6

14

Битие

44-46

Числа 22-24

Рут 1-4

4 Царе 19-22

Йов 1-3

Пс 59-61

Притчи 6-8

Ис 55-57

Ез 34-38

Мат 6-8

Деяния 17-19

Фил 1-4

15

Битие 47-50

Числа 25-27

1 Царе

1-3

4 Царе 23-25

Йов 4-6

Пс 62-66

Притчи 9-11

Ис 58-60

Ез 39-41

Мат

9-11

Деяния 20-22

Колос 1-4

16

Изход 1-3

Числа 28-30

1 Царе

4-6

1 Лет

1-3

Йов

7-11

Пс 67-69

Притчи 12-14

Ис 61-62

Ез 43-44

Мат 12-14

Деяния 23-26

1 Сол

1-5

17

Изход 4-6

Числа 31-33

1 Царе 7-9

1 Лет

4-6

Йов 12-13

Пс 70-72

Притчи 15-17

Ис 63-66

Ез 45-48

Мат 15-17

Деяния 27-28

2 Сол 1-3

18

Изход 7-8

Числа 34-36

1 Царе 10-12

1 Лет 7-9

Йов 14-17

Пс 73-75

Притчи 18-20

Ер 1-4

Дан 1-3

Мат 18-20

Яков 13

1 Тим 1-3

19

Изход 9-11

Вт 1-3

1 Царе 13-15

1 Лет

10-12

Йов 18-20

Пс 76-78

Притчи 21-22

Ер 5-8

Дан 4-6

Мат 21-25

Яков 4-5

1 Тим 4-6

20

Изход 12-14

Вт 4-6

1 Царе 16-18

1 Лет

13-15

Йов 21-23

Пс 79-81

Притчи 23-27

Ер 9-11

Дан 7-9

Мат 26-28

1 Петр. 1-5

2 Тим

1-4

21

Изход 15-17

Вт 7-10

1 Царе 19-21

1 Лет

16-18

Йов 24-26

Пс 82-84

Притчи 28-31

Ер 12-14

Дан 10-12

Марко 1-3

2 Петр.

1-3

Тит 1-3

22

Изход 18-20

Вт 11-13

1 Царе 22-26

1 Лет

19-21

Йов 27-29

Пс 85-89

Екл 1-3

Ер 15-17

Осия 1-3

Марко 4-6

1 Йоан.

1-2

Фили- мон

23

Изход 21-24

Вт 14-16

1 Царе 27-31

1 Лет 22-24

Йов 30-32

Пс 90-92

Екл 4-6

Ер 18-20

Осия 4-7

Марко 7-8

1 Йоан.

3-5

Евреи 1-5

24

Изход 25-27

Вт 17-20

2 Царе 1-3

1 Лет 25-27

Йов 33-34

Пс 93-95

Екл 7-9

Ер 21-25

Осия 8-11

Марко 9-12

2иЗ Йоаново

Евреи 6-8

25

Изход 28-30

Вт 21-23

2 Царе 4-6

1 Лет 28-29

Йов 35-37

Пс 96-98

Екл

10-12

Ер 26-28

Осия

12-14

Марко 13-16 ,

Юда

Евреи 9-13

26

Изход 31-34

Вт 24-27

2 Царе 7-9

2 Лет

1-3

Йов 38-42

Пс 99-101

ПП1-3

Ер 29-31

Йоил 1-3

Лука 1-5

Римл 1-3

Откр 1-4

27

Изход 35-37

Вт 28-30

2 Царе 10-12

2 Лет

4-6

Пс 1-3

Пс 102-14

ПП 4-8

Ер 32-34

Амос 1-3

Лука 6-8

Римл 4-6

Откр 5-7

28

Изход 38-40

Вт 31-34

2 Царе 13-15

2 Лет 7-10

Пс 4-6

Пс 105-107

Ис 1-3

Ер 35-37

Амос 4-9

Лука 9-11

Римл 7-9

Откр 8-11

29

Левит 1-3

 

2 Царе 16-20

2 Лет 11-15

Пс 7-9

Пс 108-110

Ис 4-6

Ер 38-40

Авдий

Лука

12-14

Римл

10-12

Откр

12-15

30

Левит 4-6

 

2 Царе 21-24

2 Лет 16-21

Пс 10-12

Пс 111-113

Ис 7-10

Ер 41-43

Йона 1-4

Лука

15-17

Римл

13-16

Откр 16-19

31

Левит 7-9

 

3 Царе 1-3

 

Пс 13-14

 

Ис 11-12

Ер 44-48

 

Лука

18-20

 

Откр 20-22

 

X