Hope Chanel

Скъпи приятели,
виждаме, че положението в света е тревожно, но и това ще отмине.
Опитвам се да държа връзка с много от вас, по телефона, по интернет, Фб, Скайп и т.н. ...
Надявам се, че следите всяка вечер и излъчванията на живо от 20.00 часа по моя Facebook.
Има и нещо положително - слушат ме повече хора, отколкото в църквата :)
Съюза е загрижен и за финансовото състояние на църквата. То се крепи, разбира се на нашите десятъци.
Аз ще бъда всяка събота от 16.00 до 17.00 часа в църквата ако някой иска да донесе десятъците си.
Изпращам Ви част от писмо на Съюза със съвети и възможности как може всеки от нас да уреди въпроса с десятъците си:
 
" В близките седмици много ще се нуждаем от вашето съдействие, за да видим как можем заедно от една страна да подкрепяме членовете на църквите; от друга страна да пазим нашето и тяхното здраве, и от трета страна да получаваме някакви приходи. По-долу са изброени възможни начини за събиране на средства:                                                      

1. Един ден от седмицата десятъчният касиер (пастор; старейшина ) да стои в църквата и да очаква хора, които да носят дарения – при предварително обявен график.

    2. Един ден в седмицата пастор (дес касиер; дякон; старейшина) да посещава домове на предварително заявили хора, като се спазват предпазните мерки, свързани със здравето.

    3. Чрез ЕКОНТ (от адрес до адрес) – всеки човек може да позвъни на ЕКОНТ, те да посетят дома му и средствата да бъдат изпратени на адрес: 1202 София; ул. Цветан Минков 11, СЦАСД – за Росица Петрунова Иванова. Таксата е 2,4% от сумата.

   4. Чрез ЕКОНТ (от офис до офис) – да се посети клон на ЕКОНТ и средствата да бъдат изпратени за СЦАСД – за Росица Петрунова Иванова, до ЕКОНТ офис „София Лъвов мост” – таксата е 1,2% от сумата.

  5. Посещения на банков клон (или електронно банкиране) и изпращане по сметката на СЦАСД:

Банка ДСК   IBAN: BG08STSA93000001433315 ; BIC код: STSABGSF

   6.  В касата на Съюза (за София и околността) – София, ул.Цветан Минков 11. В работен ден от 8,30 до 17,00ч.; в петък от 8,30 до 13,00ч.

    7.  Много други оригинални начини, които създадете в конкретния регион.

     Няма нищо притеснително, там, където няма други начини, хората да събират даренията си в продължение на 1-2 месеца и след като извънредното положение отмине,

да ги внесат по обичайния начин.

Много важно при събиране на дарения от членове и приятели: По възможност средствата да бъдат заведени в десятъчната книга и дарителят да получи квитанция.

При невъзможност, да получи поне някакъв документ, така че да не остава никакво съмнение за правилното опериране със средствата."

Като пастор на църквата се надавам всички да сте добре и да се пазите. Обаждайте ми се, когато решите, за да поддържаме връзка.

п-р Т. Трифонов

Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден 1202 гр. София,

ул. „Цветан Минков“ 11 централа: (02) 813 38 88 факс: (02) 813 38 80 e-mail: sda.bg@tradel.net internet: www.adventist.bg

До всички църкви 05.04.2020 г. Скъпи сестри и братя, Желаем да ви информираме за решение на съюзния съвет относно провеждането на Събор 2020 г. и за последствията произтичащи от това. Припомняме, че процедурата за организирането, подготовката и провеждането на Събор 2020, бе стартирана с решение на съюзния съвет от 29.01.2019 г., като обявеното време за провеждане на събора бе 22-24.04.2020 г. Всички местни църкви проведоха църковни събрания, на които избраха делегати за участие в Събор 2020. Няколко църкви взеха решение да не излъчат делегат, поради невъзможност да сторят това. Всичко, което се изисква според устава на Българския съюз на ЦАСД бе направено, за да може да бъде проведен Събор 2020. Междувременно възникнаха обективни пречки, които правят невъзможно провеждането на Събор 2020 на определените за това дати. Те изхождат от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България, обнародвано в Държавен вестник, бр. 22/13.03.2020 г., и от противоепидемичните мерки, въведени до момента със заповеди на Министъра на здравеопазването, издадени на основание Закона за здравето и публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на Република България, в секция „Нормативни актове“, раздел „Заповеди, правилници и инструкции“ (https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. С тези мерки и нормативни документи бяха забранени масовите събирания, бе ограничено придвижването на хора между областните градове и беше забранено влизането на чуждестранни граждани на територията на Република България. На основание тези съображения, които бяха консултирани с адвокати, както и на основание проведени разговори с председателя на Интер-европейската дивизия, п-р Марио Брито, съюзният съвет взе следните решения: Решение № 32 от Протокол № 3/05.04.2020 г.: Отлага провеждането на редовния Общ църковен събор, свикан с решение № 1/29.01.2019 г. за периода от 22.04.2020 г. до 24.04.2020 г. Решение 33 от Протокол № 3/05.04.2020 г.: След консултация с Интер-европейската дивизия насрочва провеждането на Общ църковен събор за 3-6.03.2021 г. С оглед намаляване на разходите решава съборът да бъде проведен само с избраните делегати, но без да бъдат канени гости. Натоварва администрацията да проучи и предложи варианти, при които разходите, в това число и за тържествената част на събора да бъдат сведени до минимум. До провеждането на събора избраните на предишния събор (2015 г.) служители остават в длъжност и продължават да изпълняват своите правомощия и отговорности (чл. 26, ал. 1 от Устава). Поради създалата се ситуация желаем да представим пред вас и следните последствия, които касаят организирането, подготовката и провеждането на Събора през 2021 г.: Избраните делегати запазват избора си на делегати за Събор 2021. В този смисъл наесен ще бъде изпратено писмо, с което ще се даде възможност църквите да коригират името за делегат, но само ако има обективни причини за това, например изключване, смърт, прехвърляне в друга църква и др. Мястото за провеждането на работната и тържествената част на Събора предстои да се уточни след като съюзният съвет проучи места и оферти. То ще бъде съобщено своевременно. В края искаме да апелираме към всички членове на СЦАСД да не спират да се молят и да не спират да служат, независимо от обстоятелствата.

Приемете поздрав с библейския стих в Мат. 5:16 „Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата“.

От името на съюзния съвет: п-р Милен Георгиев, секретар на СЦАСД

(Полит)коректна наука

 

Exodus: Gods and Kings / Изход: Богове и Царе

Библейски филм:
Exodus: Gods and Kings / Изход: Богове и Царе (2014 год.)

 

 

Subscribe to Църква на адвентистите Плевен RSS
X