Представяне

              Църквата на адвентистите от седмия ден в Плевен е част от голямото семейство на адвентистите в България и света.


           

             Ние вярваме, че има един Бог, Който е Творец на вселената и земята; вярваме в един Бог, Който има три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух; вярваме в Бога, Който е любов – а любовта цени другите повече от себе си – затова Бог в лицето на Исус Христос се е отрекъл напълно от Себе Си на Кръста – умрял е заради нашите грехове.

             Отчаян ли си? Търсиш ли смисъла на живота? Отегчен ли си до смърт от сивото ежедневие? Можеш да опиташ това, което никога досега не си опитвал – да станеш приятел с Бога , и да откриеш, че то удовлетворява повече от всяко друго нещо на света. Бог е направил първата крачка към теб: “Дойдете при Мене всички, които сте отрудени и обремени, и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). А ти отвори Божието слово – Библията – и ще разбереш от собствен опит: “Вкусете и вижте, че Господ е благ, Блажен оня човек, който уповава на Него.” (Псалм 34:8).

X