Онлайн среща в Зуум

Проповед всяка сряда и петък от 19 часа. 

Гледайте в -->Зуум<--, или вход с "клик" в/у снимката. 

Напишете името си с което ще влезете, изключете микрофона и камерата ако са задействани присъединете се и слушайте !

X