Библейски Курс

В курса се разглеждат основните учения на Библията и на какво ни учи. Орговаря на въпроси които вълнуват всеки човек. Например: Има ли Бог ? Къде са мъртвите ? Какво следва след смърта ? Има ли по добър начин на живот ?Кога ще дойде Христос ?

Лектор: п-р Пламен Иванов  тел: 0885 077 099 

Адрес:  ул. "Скобелев" №20, ЦАСД-Плевен

срещите могат да се осъществяват и през платформата Зуум.

X