Седмичен бюлетин

Съботно училище

Седмичен бюлетин

 

СРЯДА

Март 7, 2018

Отдел "Съботно училище и Лично служене"
 
Уеб сайт
Намерете ни във Facebook
 
СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ

1. Седмична разработка на СУ урок за учители
пастор Витан Вълев
пастор Паоло Бенини

2. Въведение  към тримесечните уроци
пастор Слави Чирпанлиев

3. Любопитни факти по Библейски текстове от урока
пастор Слави Чирпанлиев

4. Блок прослава на Бога
свалете архива

5. Молитви за църкви и определени нужди
Идващата събота, 10.03.2018 година ще се молим за църкви "Горна Оряховица" и "Гоце Делчев"...
Дочети>>

6. Стих за запаметяване
Свалете архива>>

7. Детска история

Вече няколко дни всяка сутрин госпожа Мортън забелязваше, че нещо странно става с Дона Ме...
Дочети>>
 

Вашите мнения и препоръки за Електронния бюлетин са важни за нас. Може да ги сподеите на следния адрес:
 Сайт : http://ss.adventist.bg
Молим, препоръчате Бюлетина на ваши приятели, на които смятате, че ще им бъде полезен.
Sabathia shool - bg Cvetan Minkov 11 str. Sofia 1202 Bulgaria 

Email Marketing Powered by MailChimp