ДАЛИ СЪБОТАТА Е СЪБОТА?

ДАЛИ СЪБОТАТА Е СЪБОТА?

Дали събота съботата?

Почти всеки знае историята на Galileo, твърдейки, в 1600 година, че Земята се движи около Слънцето, а не обратното.И, ако си спомняте, защото скръбта си беден Galileo е в опасност от получаване хвърлен в царския затвора, ако не и по-лошо.

Днес, ние всички знаем, че е бил прав: това е земята се движи около Слънцето, а не слънцето се движи около Земята. Само палячо мисли по друг начин.

Все пак, ако се поставите в положението на хората по онова време, и истината не е толкова очевидно. За начало, слънцето сигурни, изглежда, че се движи по небето, не го? На второ място, на земята сигурни чувства стационарна, нали? И ако земята беше наистина се движи, защо, когато птиците летят са те не моментално взриви в обратна посока на въртене на Земята?

Не е чудно, че повечето хора за почти цялата човешка история, че това е слънцето, а не на земята, в движение.

Всичко това води до един важен момент: колко често истината не е това, което изглежда да е или това, което мнозинството често си мисли, че е.

Вземете, например, четвъртата заповед, в съботен ден. В почти всяка страна по света, повечето християни ходят на църква в неделя, вярвайки, че неделя не събота, е в съботен ден, или най-малко на ден сега признава като специална в Новия Завет.

Смирено предполагат, макар, че това е поредният случай на по-голямата част все го обърка.

Новият завет никога не говори за съботата като нещо друго, освен събота, на седмия ден, както се вижда на четвъртата заповед (Виж Изход 20: 8-11). Това беше денят, в който Исус винаги се води, също. "Той отиде в Назарет, където беше отгледан, и в съботния ден той влезе в синагогата, като обичая си. И той стана да чете "(Лука 04:16). Павел също имаше същия обичай: "Както обичая Си Павел влезе в синагогата, и три съботи дни той разискваше с тях от Писанията" (Деяния 17: 2).

Погрешното схващане за съботата се променя от седмия ден до първи или дори да бъдат премахнати-често идва от битките Исус имали с религиозните водачи над съботата. Но ако човек чете всяка сметка за тези инциденти, което е ясно е, че въпросът за кой ден да се запази никога не дойде. Вместо това, във всеки случай, спорът е за това, как да се пазят седмия ден събота (събота); тя никога не е била по въпроса дали тя все още трябва да се съхраняват, дали нов ден (неделя) трябва да го замени.

Например, на една Sabbath Исус влезе в синагога и се приближи един човек с изсъхнала ръка, когото Той незабавно изцелена. Знаейки, че ще срещне опозиция, Иисус каза на религиозните лидери: "Аз ви питам, дали е законно в събота, за да направя добро или да се прави зло, за да спаси живота или да го унищожи?" (Лука 6: 9). Исус никога не е намеквала, нито в тази сметка, или по някакъв друг един (Виж Матей 12: 1-6; Лука 13: 10-17; Йоан 5: 1-10), че съботата е нещо различно от седмия ден, събота ,

Наистина, защо би Той си правят труда да научи хората какво е правилно или неправилно да се направи на съботата, ако Намерението му беше да го смените с друг ден или да я премахне напълно? Самият факт, че Той е обвинен в нарушаване на съботата от изцеление показва как заповедта е била изкривих защото нищо в Библията забранява добри дела в събота. Единственото нещо, което Исус иска да се промени за седмия ден беше как това се държи; Той каза, че нищо или не е посочено, че в деня, самата е трябвало да бъде заменен с друг.

Исус, както пример и по заповед, показа, че на седмия ден, събота, е все още в събота. Това е истина, толкова очевидно, колкото Земята се движи около Слънцето.

Не, още по-очевидна, ние мислим.

атоматично преведена страница

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.